Нормативно-правова база з охорони праці: Закон України про охорону праці Положення про розробку інструкцій з охорони праці Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Перелік робіт з підвищеною небезпекою